Darmowa dostawa
Darmowa dostawa (Przesyłka Paletowa) już od 5 000,00 zł.
Polityka prywatności

 

 1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako "RODO", informujemy że administratorem danych osobowych osób korzystających z serwisu internetowego globinit.com.pl jest Globinit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie 35-317 przy ul. Jana Pawła II, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000544317, NIP: 5170368888, REGON: 360805756, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 1.220.900,00 zł, e-mail: biuro@globinit.com.pl, tel. +48 17 772 76 85, zwana dalej "Globinit".

 

 1. W przypadku osób korzystających z serwisu internetowego globinit.com.pl Globinit zbiera i przetwarza Państwa następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania i/lub zameldowania, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP, numer REGON, PESEL. Zakres zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest uzależniony od sposobu korzystania przez Klienta z serwisu internetowego globinit.com.pl.

 

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Globinit:

1) w przypadku Klientów sklepu internetowego globinit.com.pl - w celu zawarcia i wykonania umowy z Klientem sklepu internetowego,

2) w przypadku subsktybentów newslettera Globinit - w celu przekazywania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej,

3) w przypadku osób wyrażających zgodę na otrzymywanie ofert promocyjnych Globinit - w celu przekazywania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej,

4) w przypadku osób kontaktujących się z Globinit za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej globinit.com.pl - w celu i w zakresie związanym z załatwieniem sprawy zgłoszonej za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 

 1. Korzystanie z serwisu internetowego globinit.com.pl może wiązać się z zapisywaniem danych w postaci plików cookies oraz gromadzeniem danych ze strony internetowej, jeżeli wyrazicie na to Państwo zgodę na zasadach określonych w Polityce Plików cookies obowiązującej na stronie internetowej globinit.com.pl.

 

 1. Podanie przez Państwa danych osobowych w celu zawarcia umowy jest dobrowolne, jednak niezbędne do jej zawarcia i wykonania. Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy za pośrednictwem sklepu internetowego.

 

 1. Podanie przez Państwa danych osobowych w celu otrzymywania newslettera Globinit i ofert promocyjnych Globinit, jest dobrowolne. Newsletter i oferty promocyjne wysyłane są przez Globinit lub podmiot, któremu Globinit zleci świadczenie tego rodzaju usługi marketingowej. W przypadku wysyłania newslettera lub ofert promocyjnych przez podmiot, któremu Globinit zleci świadczenie usługi marketingowej, Państwa dane osobowego zostaną przekazane podmiotowi świadczącemu usługę na rzecz Globinit.

 

 1. Możecie Państwo kontaktować się z Globinit za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej globinit.com.pl. Kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego jest dobrowolny. Wymaga jednak wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Globinit.

 

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

1) w przypadku Klientów sklepu internetowego globinit.com.pl - potrzeba przetwarzania danych osobowych Klienta w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

2) w przypadku subsktybentów newslettera i osób wyrażających zgodę na otrzymywanie ofert promocyjnych Globinit - Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zakresie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),

3) w przypadku osób kontaktujących się z Globinit za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej globinit.com.pl - Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zakresie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

 

 1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przez Państwa wyrażona poprzez zaznaczenie odpowiedniego chechbox`a w serwisie internetowym globinit.com.pl.

 

 1. Państwa dane osobowe będą dostępne upoważnionym przez Globinit pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć do nich dostęp w celu wykonania obowiązków związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, a także wykonania innych działań w związku z którymi wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

 

 1. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim takim jak operator płatności, firmy informatyczne, kurierskie, ubezpieczeniowe, prawne, księgowe i inne, których zaangażowanie przez Globinit będzie potrzebne w celu zawarcia i wykonania umowy, a także wykonania innych działań w związku z którymi wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

 

 1. Państwa dane osobowe przechowywane będą w okresie potrzebnym do zawarcia i wykonania umowy, przez czas w którym możliwe jest wniesienie reklamacji i dochodzenie roszczeń, a także w okresie, przez który Globinit zobowiązany jest przechowywać i przetwarzać dane osobowe na potrzeby rozliczeń podatkowych oraz wykonania innych obowiązków wynikających z przepisów prawa. W przypadku subskrybentów newslettera i osób wyrażających zgodę na otrzymywanie ofert promocyjnych Globinit dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w tym celu.

 

 1. Przysługuje Państwu prawo żądania od Globinit dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres Globinit.

 

 1. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłania newslettera i przekazywania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), macie Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 1. Globinit zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia Państwa danych osobowych.

 

 1. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl